Selecteer een pagina

Jowan Heres

Bestuur | Advies | Bedrijfsvoering | Not-for-profit

Dank dat je deze site bezoekt. Kennismaken begint met zich voorstellen. Mijn achtergrond, drive en ervaring vind je hieronder. Kunnen we iets voor elkaar betekenen of heb je advies nodig dan hoor ik het graag.

Achtergrond en ervaring

Elk mens is uniek met zijn of haar eigen aanleg. Worden de gekregen gaven op passende wijze ingezet en kunnen ze ook ontplooid worden dan geeft dit persoonlijke voldoening. In een groep mensen zie je verschillende gaven. Bij een goede onderlinge verstandhouding, vanuit wederzijds respect en waardering, vullen de gaven elkaar aan. Dit levert de hele groep extra voldoening op.

In uiteenlopende functies heb ik dit ervaren. Zowel in het bedrijfsleven, in de gemeentelijke overheid als in onderwijsorganisaties.
Na een algemene economische studie (MO economie) jarenlang actief geweest op het terrein van financiën, planeconomie, control, human resource management en onderwijsbestuur. Naast het dagelijkse werk ook meerdere functies in uiteenlopende vrijwilligersorganisatie vervuld.

Sinds november 2019 met levensloopverlof om meer tijd te kunnen besteden aan initiatieven in de not for profit sfeer en tegelijk er ook meer te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vakmanschap, persoonlijke ontmoeting en samenwerking geven doelgericht werken extra duurzame glans.

Not for profit?

Initiatieven in de not for profit sfeer hebben maatschappelijke meerwaarde. Vanuit ideële uitgangspunten doelgericht gaven, energie en krachten bundelen geeft bovendien iets extra’s voor alle betrokkenen. Het doel is niet financiële winst voor de eigen organisatie, maar duurzame winst voor de naaste en de maatschappij.

Professionele aandacht voor de eigen bedrijfsvoering bevordert tegelijk effectief en efficiënt besturen. Dit raakt de kern van rentmeesterschap waar ik graag invulling aan wil geven. Gekregen gaven, opgedane kennis en ervaring onderhouden, ontwikkelen en doorgeven.

INTERESSANT VOOR JULLIE ORGANISATIE?

Kennis en ervaring delen of sparren. Extra advies nodig bij belangrijke beslissingen. In een eerste contact kunnen we samen nagaan of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Bestuur

 • Visie (door)ontwikkelen
 • Versterken verbindend vermogen
 • Evalueren van processen
 • Borgen continuïteit

Advies

 • Haalbaarheid van initiatieven
 • Organisatieontwikkeling
 • Integrale afweging
 • Financiële analyse

Bedrijfsvoering

 • Samenhang beleid en middelen
 • Ontwikkeling human en facilitair capital
 • Planning en control
 • Risicobeheer

Tijd – zingeving en zuurstof

Intro “Kunnen we vandaag even overleggen?” Een bekende vraag. “Ik zal eens kijken of ik een gaatje heb, mijn agenda zit bomvol.” Balans krijgen en houden in je agenda. Oftewel: hoe verdeel ik de beschikbare tijd. In deze blog de schijnwerper op tijd en tijdsbesteding....

Geld – middel of magneet

Intro Geld is niet weg te denken in ons dagelijks leven. Zonder smartphone, pinpas of portemonnee kom je niet ver. Ook in berichten over koopkracht, omzetcijfers, huizenverkoop, belastingdruk, etc. gaat het over geld en wat dit voor de mens betekent. In deze blog de...

Begroting – ijkpunt of knelpunt?

Begrotingen en budgetten.
Geld is een handig hulpmiddel en heeft – net als medicijnen – ook ‘bijwerkingen’.

Geld – middel of magneet

Geld – middel of magneet

Intro Geld is niet weg te denken in ons dagelijks leven. Zonder smartphone, pinpas of portemonnee kom je niet ver. Ook in berichten over koopkracht, omzetcijfers, huizenverkoop,...

Doelgerichte keuzes

Doelgerichte keuzes

Intro Dagelijks maken we keuzes. Praktische keuzes voor het dagelijkse leven en keuzes die je levens­weg bepalen. Ook bij onverwachte omstandigheden moeten keuzes worden gemaakt....