Selecteer een pagina

Jowan Heres

Bestuur | Advies | Bedrijfsvoering | Not-for-profit

Dank dat je deze site bezoekt. Kennismaken begint met zich voorstellen. Mijn achtergrond, drive en ervaring vind je hieronder. Kunnen we iets voor elkaar betekenen of heb je advies nodig dan hoor ik het graag.

Achtergrond en ervaring

Elk mens is uniek met zijn of haar eigen aanleg. Worden de gekregen gaven op passende wijze ingezet en kunnen ze ook ontplooid worden dan geeft dit persoonlijke voldoening. In een groep mensen zie je verschillende gaven. Bij een goede onderlinge verstandhouding, vanuit wederzijds respect en waardering, vullen de gaven elkaar aan. Dit levert de hele groep extra voldoening op.

In uiteenlopende functies heb ik dit ervaren. Zowel in het bedrijfsleven, in de gemeentelijke overheid als in onderwijsorganisaties.
Na een algemene economische studie (MO economie) jarenlang actief geweest op het terrein van financiën, planeconomie, control, human resource management en onderwijsbestuur. Naast het dagelijkse werk ook meerdere functies in uiteenlopende vrijwilligersorganisatie vervuld.

Sinds november 2019 met levensloopverlof om meer tijd te kunnen besteden aan initiatieven in de not for profit sfeer en tegelijk er ook meer te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vakmanschap, persoonlijke ontmoeting en samenwerking geven doelgericht werken extra duurzame glans.

Not for profit?

Initiatieven in de not for profit sfeer hebben maatschappelijke meerwaarde. Vanuit ideële uitgangspunten doelgericht gaven, energie en krachten bundelen geeft bovendien iets extra’s voor alle betrokkenen. Het doel is niet financiële winst voor de eigen organisatie, maar duurzame winst voor de naaste en de maatschappij.

Professionele aandacht voor de eigen bedrijfsvoering bevordert tegelijk effectief en efficiënt besturen. Dit raakt de kern van rentmeesterschap waar ik graag invulling aan wil geven. Gekregen gaven, opgedane kennis en ervaring onderhouden, ontwikkelen en doorgeven.

INTERESSANT VOOR JULLIE ORGANISATIE?

Kennis en ervaring delen of sparren. Extra advies nodig bij belangrijke beslissingen. In een eerste contact kunnen we samen nagaan of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Bestuur

 • Visie (door)ontwikkelen
 • Versterken verbindend vermogen
 • Evalueren van processen
 • Borgen continuïteit

Advies

 • Haalbaarheid van initiatieven
 • Organisatieontwikkeling
 • Integrale afweging
 • Financiële analyse

Bedrijfsvoering

 • Samenhang beleid en middelen
 • Ontwikkeling human en facilitair capital
 • Planning en control
 • Risicobeheer

Doelgerichte keuzes

Intro Dagelijks maken we keuzes. Praktische keuzes voor het dagelijkse leven en keuzes die je levens­weg bepalen. Ook bij onverwachte omstandigheden moeten keuzes worden gemaakt. Heel actueel in deze tijd van corona. Wie kent verder niet de bekende lijn: ‘waarom, wat...

Doorgaande innovatie is duurzaam

Innovaties zijn voor de één inspirerend en voor de ander incidenten. Vernieuwingen, verbeteringen of veranderingen. In de ´coronatijd´ actueel in veel sectoren. Ineens moest het roer om. Innovatie biedt kansen en brengt ook spanning met zich mee. Stof genoeg voor een...

Duurzaam maatwerk

RENTMEESTERSCHAP – maatwerk is duurzaam  Wanneer is maatwerk duurzaam? Intro Maatwerk is een item waarover regelmatig gesproken en geschreven wordt. Deze blog wil ik er graag aan toevoegen. Waarom? De aandacht voor maatwerk is een signaal dat mensen zich niet optimaal...
Doorgaande innovatie is duurzaam

Doorgaande innovatie is duurzaam

Innovaties zijn voor de één inspirerend en voor de ander incidenten. Vernieuwingen, verbeteringen of veranderingen. In de ´coronatijd´ actueel in veel sectoren. Ineens moest het...

Duurzaam maatwerk

Duurzaam maatwerk

RENTMEESTERSCHAP – maatwerk is duurzaam  Wanneer is maatwerk duurzaam? Intro Maatwerk is een item waarover regelmatig gesproken en geschreven wordt. Deze blog wil ik er graag aan...

Duurzaam draagvlak

Duurzaam draagvlak

RENTMEESTERSCHAP – duurzaam draagvlak   Wanneer is draagvlak duurzaam?  Uitbreiding van vogelkijkhutten heeft snel draagvlak. Voor woningbouwplannen nabij een natuurterrein ligt...