Jowan Heres

Bestuur | Advies | Bedrijfsvoering | Not-for-profit

Dank dat je deze site bezoekt. Kennismaken begint met zich voorstellen. Mijn achtergrond, drive en ervaring vind je hieronder. Kunnen we iets voor elkaar betekenen of heb je advies nodig dan hoor ik het graag.

Achtergrond en ervaring

Elk mens is uniek met zijn of haar eigen aanleg. Worden de gekregen gaven op passende wijze ingezet en kunnen ze ook ontplooid worden dan geeft dit persoonlijke voldoening. In een groep mensen zie je verschillende gaven. Bij een goede onderlinge verstandhouding, vanuit wederzijds respect en waardering, vullen de gaven elkaar aan. Dit levert de hele groep extra voldoening op.

In uiteenlopende functies heb ik dit ervaren. Zowel in het bedrijfsleven, in de gemeentelijke overheid als in onderwijsorganisaties.
Na een algemene economische studie (MO economie) jarenlang actief geweest op het terrein van financiën, planeconomie, control, human resource management en onderwijsbestuur. Naast het dagelijkse werk ook meerdere functies in uiteenlopende vrijwilligersorganisatie vervuld.

Sinds november 2019 met levensloopverlof om meer tijd te kunnen besteden aan initiatieven in de not for profit sfeer en tegelijk er ook meer te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vakmanschap, persoonlijke ontmoeting en samenwerking geven doelgericht werken extra duurzame glans.

Not for profit?

Initiatieven in de not for profit sfeer hebben maatschappelijke meerwaarde. Vanuit ideële uitgangspunten doelgericht gaven, energie en krachten bundelen geeft bovendien iets extra’s voor alle betrokkenen. Het doel is niet financiële winst voor de eigen organisatie, maar duurzame winst voor de naaste en de maatschappij.

Professionele aandacht voor de eigen bedrijfsvoering bevordert tegelijk effectief en efficiënt besturen. Dit raakt de kern van rentmeesterschap waar ik graag invulling aan wil geven. Gekregen gaven, opgedane kennis en ervaring onderhouden, ontwikkelen en doorgeven.

INTERESSANT VOOR JULLIE ORGANISATIE?

Kennis en ervaring delen of sparren. Extra advies nodig bij belangrijke beslissingen. In een eerste contact kunnen we samen nagaan of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Bestuur

 • Visie (door)ontwikkelen
 • Versterken verbindend vermogen
 • Evalueren van processen
 • Borgen continuïteit

Advies

 • Haalbaarheid van initiatieven
 • Organisatieontwikkeling
 • Integrale afweging
 • Financiële analyse

Bedrijfsvoering

 • Samenhang beleid en middelen
 • Ontwikkeling human en facilitair capital
 • Planning en control
 • Risicobeheer

Contrast én compassie

CONTRAST én COMPASSIE  Eindejaars blog 2022 Geschreven voor het Ermelo's Weekblad 28 december 2022   OORLOG versus OVERVLOED Oekraïne in oorlog vol rampspoed, inwoners in lange files op de vlucht. Nederland vol luxe in overvloed, mensen in de rij voor een...

Veiligheid borg afspraken blijf alert en bid bovendien

Intro Veiligheid is een basisvoorwaarde voor elk mens, voor groepen en voor de gehele samenleving. In het verkeer, op bouwplaatsen en bij noodweer spreekt dat voor zich. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn is veiligheid ook altijd een belangrijk aandachtspunt...

Mening delen – goed gesprek – getouwtrek

Intro Meningen leveren veel gespreksstof op. Zowel bij het vormen als bij het delen van meningen. Voor een mening is kennis van het onderwerp een eerste vereiste. Tegelijk is inzicht in waarden en normen belangrijk. In een open dialoog krijg je meer zicht op...

Complexiteitsreductie: een urgente transitie

`Complexiteit is het grootste knelpunt bij publieke dienstverlening`. Een treffende samenvatting van het rapport “Staat van de uitvoering 2022”. Wet- en regelgeving is in...

Contrast én compassie

Contrast én compassie

CONTRAST én COMPASSIE  Eindejaars blog 2022 Geschreven voor het Ermelo's Weekblad 28 december 2022   OORLOG versus OVERVLOED Oekraïne in oorlog vol rampspoed, inwoners in...