Selecteer een pagina

Jowan Heres

Bestuur | Advies | Bedrijfsvoering | Not-for-profit

Dank dat je deze site bezoekt. Kennismaken begint met zich voorstellen. Mijn achtergrond, drive en ervaring vind je hieronder. Kunnen we iets voor elkaar betekenen of heb je advies nodig dan hoor ik het graag.

Achtergrond en ervaring

Elk mens is uniek met zijn of haar eigen aanleg. Worden de gekregen gaven op passende wijze ingezet en kunnen ze ook ontplooid worden dan geeft dit persoonlijke voldoening. In een groep mensen zie je verschillende gaven. Bij een goede onderlinge verstandhouding, vanuit wederzijds respect en waardering, vullen de gaven elkaar aan. Dit levert de hele groep extra voldoening op.

In uiteenlopende functies heb ik dit ervaren. Zowel in het bedrijfsleven, in de gemeentelijke overheid als in onderwijsorganisaties.
Na een algemene economische studie (MO economie) jarenlang actief geweest op het terrein van financiën, planeconomie, control, human resource management en onderwijsbestuur. Naast het dagelijkse werk ook meerdere functies in uiteenlopende vrijwilligersorganisatie vervuld.

Sinds november 2019 met levensloopverlof om meer tijd te kunnen besteden aan initiatieven in de not for profit sfeer en tegelijk er ook meer te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vakmanschap, persoonlijke ontmoeting en samenwerking geven doelgericht werken extra duurzame glans.

Not for profit?

Initiatieven in de not for profit sfeer hebben maatschappelijke meerwaarde. Vanuit ideële uitgangspunten doelgericht gaven, energie en krachten bundelen geeft bovendien iets extra’s voor alle betrokkenen. Het doel is niet financiële winst voor de eigen organisatie, maar duurzame winst voor de naaste en de maatschappij.

Professionele aandacht voor de eigen bedrijfsvoering bevordert tegelijk effectief en efficiënt besturen. Dit raakt de kern van rentmeesterschap waar ik graag invulling aan wil geven. Gekregen gaven, opgedane kennis en ervaring onderhouden, ontwikkelen en doorgeven.

INTERESSANT VOOR JULLIE ORGANISATIE?

Kennis en ervaring delen of sparren. Extra advies nodig bij belangrijke beslissingen. In een eerste contact kunnen we samen nagaan of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Bestuur

 • Visie (door)ontwikkelen
 • Versterken verbindend vermogen
 • Evalueren van processen
 • Borgen continuïteit

Advies

 • Haalbaarheid van initiatieven
 • Organisatieontwikkeling
 • Integrale afweging
 • Financiële analyse

Bedrijfsvoering

 • Samenhang beleid en middelen
 • Ontwikkeling human en facilitair capital
 • Planning en control
 • Risicobeheer

Vakantieblog juli 2022: stikstof geen splijtstof meer

Intro Over stikstof is veel geschreven en gesproken. Verhitte discussies binnen en buiten het parlement met grote onzekerheid voor boeren. Wordt stikstof een splijtstof? Tijdens een meerdaagse fietstocht in Nederland genoten mijn vrouw en ik van het landschap met veel...

Transparantie: ´als vanzelf´ of verplichting?

Intro Dit keer leggen we het onderwerp ‘transparantie’ onder het vergrootglas. Een woord dat regelmatig genoemd wordt in besprekingen en debatten. Na een beslissing klinkt nogal eens de roep om het besluit ‘transparant te communiceren’. Vaak is dit een signaal dat we...

Arbeidsmarkt: tekort … door te veel geld

Intro Schaarste op de arbeidsmarkt. Veel sectoren kampen met moeilijk vervulbare vacatures en een hoog ziekteverzuim. Zo moest Schiphol begin mei 2022 zelfs meerdere vluchten schrappen. Ziekenhuizen krijgen de wachtlijsten niet weggewerkt. De bouw is voor jaren...
Arbeidsmarkt: tekort … door te veel geld

Arbeidsmarkt: tekort … door te veel geld

Intro Schaarste op de arbeidsmarkt. Veel sectoren kampen met moeilijk vervulbare vacatures en een hoog ziekteverzuim. Zo moest Schiphol begin mei 2022 zelfs meerdere vluchten...

Huizenmarkt: – goudmijn of – zinkput

Huizenmarkt: – goudmijn of – zinkput

Intro Wonen is een basisbehoefte. Een woning huren of kopen: een terrein waar veel geld omgaat. De huizenmarkt kent grote schommelingen. Zo weet ik uit eigen ervaring dat een...