Jowan Heres

Bestuur | Advies | Bedrijfsvoering | Not-for-profit

Dank dat je deze site bezoekt. Kennismaken begint met zich voorstellen. Mijn achtergrond, drive en ervaring vind je hieronder. Kunnen we iets voor elkaar betekenen of heb je advies nodig dan hoor ik het graag.

Achtergrond en ervaring

Elk mens is uniek met zijn of haar eigen aanleg. Worden de gekregen gaven op passende wijze ingezet en kunnen ze ook ontplooid worden dan geeft dit persoonlijke voldoening. In een groep mensen zie je verschillende gaven. Bij een goede onderlinge verstandhouding, vanuit wederzijds respect en waardering, vullen de gaven elkaar aan. Dit levert de hele groep extra voldoening op.

In uiteenlopende functies heb ik dit ervaren. Zowel in het bedrijfsleven, in de gemeentelijke overheid als in onderwijsorganisaties.
Na een algemene economische studie (MO economie) jarenlang actief geweest op het terrein van financiën, planeconomie, control, human resource management en onderwijsbestuur. Naast het dagelijkse werk ook meerdere functies in uiteenlopende vrijwilligersorganisatie vervuld.

Sinds november 2019 met levensloopverlof om meer tijd te kunnen besteden aan initiatieven in de not for profit sfeer en tegelijk er ook meer te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vakmanschap, persoonlijke ontmoeting en samenwerking geven doelgericht werken extra duurzame glans.

Not for profit?

Initiatieven in de not for profit sfeer hebben maatschappelijke meerwaarde. Vanuit ideële uitgangspunten doelgericht gaven, energie en krachten bundelen geeft bovendien iets extra’s voor alle betrokkenen. Het doel is niet financiële winst voor de eigen organisatie, maar duurzame winst voor de naaste en de maatschappij.

Professionele aandacht voor de eigen bedrijfsvoering bevordert tegelijk effectief en efficiënt besturen. Dit raakt de kern van rentmeesterschap waar ik graag invulling aan wil geven. Gekregen gaven, opgedane kennis en ervaring onderhouden, ontwikkelen en doorgeven.

INTERESSANT VOOR JULLIE ORGANISATIE?

Kennis en ervaring delen of sparren. Extra advies nodig bij belangrijke beslissingen. In een eerste contact kunnen we samen nagaan of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Bestuur

 • Visie (door)ontwikkelen
 • Versterken verbindend vermogen
 • Evalueren van processen
 • Borgen continuïteit

Advies

 • Haalbaarheid van initiatieven
 • Organisatieontwikkeling
 • Integrale afweging
 • Financiële analyse

Bedrijfsvoering

 • Samenhang beleid en middelen
 • Ontwikkeling human en facilitair capital
 • Planning en control
 • Risicobeheer

Mening delen – goed gesprek – getouwtrek

Intro Meningen leveren veel gespreksstof op. Zowel bij het vormen als bij het delen van meningen. Voor een mening is kennis van het onderwerp een eerste vereiste. Tegelijk is inzicht in waarden en normen belangrijk. In een open dialoog krijg je meer zicht op...

Vergaderingen teamspirit of taaie stroop

Intro De blog van deze maand gaat over vergaderingen of besprekingen. Iedereen kent wel voorbeelden van vergaderingen waar je met genoegen op terugkijkt. De bespreking verliep vlot en opbouwend. Goed voorbereide punten en concrete afspraken voor het vervolg. In een...

Vakantieblog-2 vakantieweek voor mensen met een beperking

Vakantie in onze woonplaats Begin augustus 2022 zijn mijn vrouw en ik op vakantie geweest in .. Ermelo. De plaats waar we ook wonen! https://youtu.be/SK0xJF9V3ds   Als staflid mochten we een week voor gehandicapte medemensen zorgen. Mensen die elkaar voor het...

Regelgeving zonder ‘mikado-gevoel’

U kent vast wel het mikadospel. Uit een berg gekleurde stokjes één stokje verwijderen zonder dat de andere stokjes bewegen. Bij advisering over belastingen en toeslagen leek het...

Prijsplafond met een kostbare zolder

Het prijsplafond voor energie is een passende maatregel om de winter door te komen. De overheid betaalt tijdelijk de zolder. Een ongedachte vorm van ‘draagt-elkanders-lasten’....

Waarom duren debatten zo lang?

Een vraag van kleinzoon Jelmer (13). Hij had de Algemene Politieke Beschouwingen gevolgd en vond dat Kamerleden “veel herhalen en soms erg stekelig zijn”. Ik heb hem het doel van...