Aardgaswinning: waakvlam wordt steekvlam

Met aardgaswinning is veel geld verdiend. De rekening voor de lange termijn staat echter nog open. Verder uitstel-van-betaling is not-done. In het enquêterapport “Groningen boven gas” staan schrijnende voorbeelden van de magneetwerking van geld. De waakvlam werd zo een steekvlam.

Eerdere enquêterapporten (!) bieden actuele basislessen over:

  • bedienen van geldkranen
  • balans tussen rechten en plichten
  • beheren van maatschappelijk kapitaal

Zie ook blog 09 ‘geld: middel of magneet’