Selecteer een pagina
Duurzaam maatwerk

Duurzaam maatwerk

RENTMEESTERSCHAP – maatwerk is duurzaam  Wanneer is maatwerk duurzaam ?      Intro Maatwerk is een item waarover regelmatig gesproken en geschreven wordt. Deze blog wil ik er graag aan toevoegen. Waarom? De aandacht voor maatwerk is een signaal dat mensen zich niet...
Duurzaam draagvlak

Duurzaam draagvlak

RENTMEESTERSCHAP – duurzaam draagvlak   Wanneer is draagvlak duurzaam?  Intro Uitbreiding van vogelkijkhutten heeft snel draagvlak. Voor woningbouwplannen nabij een natuurterrein ligt het anders. Het zal niet eenvoudig zijn om hiervoor voldoende draagvlak te vinden....
micro-macro

micro-macro

Verantwoordelijk én afhankelijk?  Diepe levensvragen  RENTMEESTERSCHAP – gezondheid is gekregen goed   Intro Coronavirus. Voor het oog onzichtbaar. Tot voor kort onbekend. En nu wereldwijd hét onderwerp van gesprek. Grote gevolgen voor het maatschappelijk leven....
Gratis is duur

Gratis is duur

Tegenstrijdig? Dit vraagt om uitleg RENTMEESTERSCHAP – waarde erkennen versterkt duurzaamheid   Intro Iets gratis krijgen is aantrekkelijk. Een ‘tweede artikel gratis’ is mooi meegenomen. Dat bespaart kosten. Hoe worden gratis zoekfuncties, games en apps ervaren? Of...
Samenwerken geeft duurzame ontwikkeling

Samenwerken geeft duurzame ontwikkeling

Een bekend gezegde. Herkenbaar? Bij samenwerking ontmoet je elkaar. Je persoonlijke gaven vanuit gemeenschappelijke waarden inzetten geeft samenwerken een stabiele basis. Het oplossen van vraagstukken levert nieuwe gezamenlijke energie op. Dan leert een mens zichzelf...