๎€‡
Complexiteitsreductie: een urgente transitie

`Complexiteit is het grootste knelpunt bij publieke dienstverlening`. Een treffende samenvatting van het rapport โ€œStaat van de uitvoering 2022โ€. Wet- en regelgeving is in Nederland zo ingewikkeld geworden dat de uitvoering stagneert. Reparatiewetgeving zorgt voor een vicieuze cirkel.

Een helder compact rapport met een duidelijke oproep het bestaande patroon in de wetgeving te doorbreken.

En als bijvangst een mooi scrabblewoord ๐Ÿ˜‰

ย  >> Een urgente transitie waar inwoners echt op wachten!ย  <<