DEBAT: HET DEBACLE DECIMEREN?

Het debat over de regeringsverklaring was een ‘vervolghoorzitting’.

Bewindspersonen stonden centraal i.p.v. beleidsvoornemens.

Een debacle waarbij het vertrouwen verder decimeerde.

Hoe nu verder? Kijk naar de groeiruimte 😉.

Met tijd, geduld en zachtmoedigheid decimeer je het debacle.

  • tijd: om elkaar te leren kennen in de nieuwe rollen
  • geduld: gun elkaar inwerk- en hersteltijd
  • zachtmoedigheid: was elkaars voeten i.p.v. elkaars oren