Doelgerichte keuzes

sep 9, 2020

Intro

Dagelijks maken we keuzes. Praktische keuzes voor het dagelijkse leven en keuzes die je levens­weg bepalen. Ook bij onverwachte omstandigheden moeten keuzes worden gemaakt. Heel actueel in deze tijd van corona. Wie kent verder niet de bekende lijn: ‘waarom, wat en hoe?’. In deze blog ga ik in op een belangrijk houvast bij keuzes: ‘waarvoor leef ik?’.

Eerst een stukje uitleg en dan een voorbeeld over beroepskeuze met twee tips.

Doel

Bij het maken van keuzes is het doel belangrijk. Onder doel wordt verstaan een toekomstige situatie die een persoon (of groep personen) wenst te bereiken. Als je doel helder is weet je waar je naar toe wilt. We kennen doelen voor de korte en lange termijn. Het is belangrijk dat deze in elkaars verlengde liggen. Ontbreekt deze samenhang dan kunnen keuzes averechts op elkaar werken. Tegelijk is het bij keuzes maken ook belangrijk inzicht te hebben in de mogelijkheden. Dat geeft aan wat haalbaar is.

Opvallend is dat in leergangen voor bestuur en management vaak de vraag aan de orde komt: ‘waartoe zijn wij op aarde’. Deze vraag houdt mij persoonlijk bezig. Als een rentmeester omgaan met ontvangen gaven is voor mij uitgangspunt en richtinggevend. Hiermee raken we Bijbels rentmeesterschap.

Bijbels rentmeesterschap

Wat is rentmeesterschap en waarom het woord ‘Bijbels’ erbij. Een rentmeester is iemand die bijvoorbeeld landerijen in beheer krijgt van een ander. Hij dient deze eigen­dommen te onderhouden, rendabel te maken en terug te geven aan de eigenaar.

Als mens krijgen we tijd, gezondheid, energie, werkkracht, verstand, aanleg voor bepaalde beroepen, plaats in sociale verbanden, etc. Dit alles krijgen we van de Schepper. Waarom? Om God de Schepper van hemel en aarde (de Eigenaar) te dienen. Dus als een rentmeester omgaan met de gekregen gaven. In de bekende ‘Tien Geboden’ staat kernachtig de hoofdlijn van het dienen van de Schepper. Twee voorbeelden voor het dagelijkse leven:

  1. Ga ik met de spullen van een ander net zo zorgvuldig om als met de spullen van mezelf?
  2. Ben ik tevreden met wat ik gekregen heb of begeer ik andermans goederen?

Deze Bijbelse lijn geeft richting. Het unieke van Bijbels rentmeesterschap is dat de Schepper mensen verschillende gaven heeft gegeven. Deze vullen elkaar aan. Op aarde zal het overigens nooit volmaakt worden. Dan geeft de Bijbelse boodschap uit Joh. 3: 16 verwachting. In dit Bijbelgedeelte staat namelijk: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

Beroepskeuze

Beroepskeuze is belangrijk voor jonge mensen, maar ook voor mensen met tien, twintig of dertig jaar werkervaring. Je maakt zelf een ontwikkeling door. Tegelijk veranderen beroepen continue. Velen zijn soms na vijf jaar al in een ander vakgebied actief. Het is daarom belangrijk om jezelf goed te leren kennen:

  • wat jouw diepste drijfveer is en
  • waar je jouw diepste drijfveer tot ontwikkeling kunt brengen.

Het kan zijn dat je soms pas na tien jaar er achter komt wat je diepste drijfveer is.

Als bestuurder in het onderwijs heb ik van nabij gezien hoe een betrokken medewerker na een aantal jaren steeds meer tegen het werk op ging zien. Betrokkenheid was even groot, de voldoening werd echter steeds minder. Aan het einde van ene vakantie begon als het ware het aftellen tot de volgende vakantie. Het werk kostte veel energie en gaf geen energie (meer). Na begeleiding en coaching werd duidelijk dat onderwijs niet goed aansloot bij de diepste drive en de sterkste competenties. Een moeilijke fase. Jezelf geven en moeten ervaren dat het niet (meer) gaat. Ook de vraag ‘wat nu’ knelde. De zekerheid van een onderwijsbaan loslaten? Toen na open gesprekken het besluit was genomen zich te gaan richten op ander werk zag ik opluchting en nieuwe energie. Werkgever en werknemer hebben hier gemeenschappelijke verantwoordelijkheden. Deze nieuwe (beroeps)keuze gaf kansen.

 

Samenvatting   

  • Bijbels rentmeesterschap geeft houvast en richting.
  • Het maken van een keuze geeft opluchting en energie.
  • Kortom: doelgerichte keuzes vanuit rentmeesterschap zijn duurzaam.

Tips

  • Plan jaarlijks een ontmoeting met iemand met wie je vrij kunt sparren over je persoonlijke ontwikkeling en je drijfveren;
  • Ga serieus om met signalen die je gevoel van ‘sluit dit wel aan bij mijn diepste verlangen’ raken.