Ontvangen gaven

jan 29, 2021

Intro

´Roeien met de riemen die je hebt´. Een bekend spreekwoord met treffende raakvlakken richting rentmeesterschap. Dit geldt ook voor de vraag of het glas ´half vol of half leeg´ is. Dit keer de schijnwerper op levenshouding. Na een stukje theorie volgen enkele praktische tips.

Rentmeester als beroep

In het dagelijks leven kennen we de rentmeester als iemand die eigendommen van een ander beheert. Zo stellen stichtingen of families die eigenaar zijn van landgoederen mensen aan voor het beheer van de bezittingen. Doel is de landerijen zorgvuldig te beheren en te exploiteren. Dit om voldoende inkomsten te verkrijgen voor het in stand houden van de bezittingen. Hierdoor blijven de landerijen behouden voor de volgende generaties.

De rentmeester weet wat hij in beheer heeft gekregen. Zo kent hij de oppervlakte, de verkaveling en de ligging van de landerijen. Ook weet hij wat van hem verwacht wordt. Hij zal alles in het werk stellen om de toevertrouwde eigendommen zo goed mogelijk te beheren en na afronding van zijn werk over te dragen aan de nieuwe rentmeester. Hij is voor een bepaalde tijd verantwoordelijk voor de eigendommen van een ander.

 

Rentmeester over persoonlijke gaven

Net als een rentmeester over landerijen is elk mens rentmeester over de gaven die hij of zij krijgt. De ontvangen gaven zijn per mens verschillend. Zowel inhoud als omvang kunnen variëren. Zo heeft de ene mens een uitgesproken technische aanleg, terwijl de ander een sterke sociale antenne heeft. Sommigen mensen zijn geboren leiders met veel enthousiasme. Anderen weten dat ze beperkte energie hebben. Ook kennen we allemaal wel de mensen die als het ware ondernemerschap in hun bloed meegekregen hebben. Nog een bekend onderscheid: ´alfa- en bèta-denkers´. Bijzonder is verder dat de mens het vermogen heeft zich te ontwikkelen. Zo kan bij iemand na een studie of ervaring zich als het ware een nieuw veld ontsluiten, waar hij of zij nooit aan gedacht had. Zo heeft de Schepper de mens vele unieke gaven gegeven.

 

Rentmeesterschap als levenshouding

Erkennen van verschillende gaven en oog hebben voor de ontwikkeling van gaven zijn basisvoorwaarden voor goed rentmeesterschap. Elk mens krijgt – hoe verschillend ook – gaven en mogelijkheden. Waardering voor wat we als mens krijgen is belangrijk. Dit bevordert een positieve kijk en tevredenheid. Reëel kijken naar mogelijkheden voorkomt een continue onrust. Een rentmeester is in het dagelijkse leven gericht op de eigendommen die hij in beheer heeft. Dus niet met eigendommen die bij een andere rentmeester in beheer zijn.

Realiteit onderkennen geeft ontspanning

Vanuit deze positieve houding is het weer verrijkend om je eigen gaven te delen met anderen. In de praktijk heb ik talloze situaties meegemaakt waarbij het delen van kennis en ervaring het resultaat versterkte. Dit vraagt wel veiligheid en vertrouwen in het team. Bij gemeenschappelijke waarden en normen krijgt het delen van gaven extra stimulans. Dan is er een stabiele basis om – in verbinding – vanuit verschillende invalshoeken te werken aan een gezamenlijk doel. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat in zo’n setting gaven echt tot ontplooiing komen. Dan zien we iets van de rijkdom in de schepping, waarbij krachten elkaar versterken en gericht zijn op één doel. Rentmeesterschap geeft dan richting en ruimte.

Samenvatting

Gaven zijn gekregen goed en zijn per persoon verschillend. Ontwikkelen van deze ontvangen gaven is een scheppingsopdracht. Delen van gaven, gericht op blijvende waarden, is de essentie van Bijbels rentmeesterschap.

Tip

  • Noteer elke week een ervaring waarbij je jouw gaven kon delen;
  • Noteer ook elke week een ervaring waarbij je de kracht van een collega voelde;
  • Deel op natuurlijke momenten deze glanzende pareltjes met collega’s;
  • Gegarandeerd krijg je hier positieve energie van.