Samenwerken duurzame ontwikkeling

feb 20, 2020

Een bekend gezegde. Herkenbaar?

Bij samenwerking ontmoet je elkaar. Je persoonlijke gaven vanuit gemeenschappelijke waarden inzetten geeft samenwerken een stabiele basis. Het oplossen van vraagstukken levert nieuwe gezamenlijke energie op. Dan leert een mens zichzelf en de ander beter kennen. Elkaars kwaliteiten waarderen geeft bovendien extra verbinding die je vast wilt houden. Door samenwerking ontstaat dus extra waarde. Eén en één is dan meer dan twee.

Duurzame ontwikkeling

Naast de extra waarde bevordert samenwerking ook duurzame ontwikkeling. Gaven en eigenschappen van jezelf en van anderen kennen en delen heeft een vliegwieleffect. Je deelt op een gegeven moment zekerheden en onzekerheden. Je geeft hiermee vertrouwen. Dit geeft wederzijdse herkenning en verbinding. Door elkaar vertrouwen te geven groeit veiligheid. Gaven hebben dan ruimte zich constructief door te ontwikkelen.
Voor de richting van de ontwikkeling heb je spiegels nodig. Feedback van anderen is zo’n spiegel. Om goed zicht in deze spiegel te krijgen en (te houden) is het belangrijk dat gever en ontvanger van feedback goed op elkaar afgesteld zijn. Wederzijdse erkenning en waardering zijn onmisbaar. Vertrouwen is een sleutelwoord voor openheid en eerlijkheid.

Veelkleurigheid

Elk mens heeft potenties om zich te ontwikkelen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar menselijk gedrag, typeringen, stijlen, managementdrives, dynamieken, etc. Talloze managementboeken zijn verschenen waarin allerlei facetten in samenhang worden gebracht. Hierin wordt – naar mijn opvatting – vooral aangetoond hoe veelkleurig de mens is. Bij een jong kind zie je al snel de wil om zich te ontwikkelen. Ook zie je de verschillen in karakter, aanleg, belangstelling, durf, creativiteit, doorzettingsvermogen, etc.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dit vermogen om zich te ontwikkelen door God in de schepping aan de mens is gegeven. Dit zet tegelijk een streep onder de verantwoordelijkheid van de mens hier goed mee om te gaan. Met goed bedoel ik als een rentmeester omgaan met de gekregen gaven. De mens heeft verstand (ratio) en gevoel (emotie) gekregen om hier verantwoord mee om te gaan.

Aanvullen en versterken

De mens is ook een sociaal wezen. Gericht op andere mensen met een sterke behoefte om ergens bij te horen. Het wonderlijke is dat allerlei menselijke eigenschappen elkaar kunnen aanvullen en ook kunnen versterken.
In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat in een samenwerking tussen creatieve mensen veel ideeën tot stand komen. Het kiezen uit de ideeën en het vervolgens uitvoeren blijft in zo’n groep onderbelicht. Er zijn mensen nodig met andere aanvullende gaven om de creatieve ideeën technisch, economisch, esthetisch, ergonomisch, etc. uit te voeren. Ook worden in dit kader vaak denkers en doeners onderscheiden. De één kan niet zonder de ander.
Door in openheid te delen versterk je jezelf en anderen.

Samenvatting

Samenwerking biedt mensen de mogelijkheid om gaven te delen en te versterken. In samenwerking blijkt dat mensen elkaar nodig hebben. Bij wederzijds kennen en waarderen ontstaat er ruimte voor duurzame ontwikkeling.