Week van het gezin

Speciale aandacht voor het gezin. Terecht! Opgroeien in een gezin is een geschenk van de Schepper. Vader en moeder zijn de eerst verantwoordelijke voor de opvoeding en vorming. Vanuit trouw en liefde Bijbelse leefregels doorgeven is een waardevolle opdracht. In vijf...

Na de verkiezingsstorm nieuwe stuurlui gevraagd

Het politieke landschap is door de storm op 15 maart 2023 drastisch veranderd. Er worden veel nieuwe stuurlui gevraagd. De wind kan weer snel draaien en tegelijk in kracht toenemen. Nederland heeft daarom stabiele stuurlui en een koersvast kompas nodig.  ...

Aardgaswinning: waakvlam wordt steekvlam

Met aardgaswinning is veel geld verdiend. De rekening voor de lange termijn staat echter nog open. Verder uitstel-van-betaling is not-done. In het enquêterapport “Groningen boven gas” staan schrijnende voorbeelden van de magneetwerking van geld. De waakvlam werd zo...

Diaconale zorg: waardevol én onbetaalbaar

Kerken en diaconale organisaties zetten zich dagelijks in voor de medemens. Jaarlijks 2.300.000 uur. Dit blijkt uit het onderzoek `GERECHTIGHEID en BARMHARTIGHEID´ (bureau Omlo, januari 2023). Waarom waardevol? -          er is echte aandacht voor de medemens...

Complexiteitsreductie: een urgente transitie

`Complexiteit is het grootste knelpunt bij publieke dienstverlening`. Een treffende samenvatting van het rapport “Staat van de uitvoering 2022”. Wet- en regelgeving is in Nederland zo ingewikkeld geworden dat de uitvoering stagneert. Reparatiewetgeving zorgt voor een...

Vrijwilligerswerk: kosteloos en duurzaam

Op de dag van de vrijwilliger (7 december 2022) drie voorbeelden: “Zijn er nog boodschappen te doen”, roept de buurvrouw. “Zullen we de aanvraag invullen”, oppert het schuldhulpmaatje. “Hoe is het vanmiddag gegaan?”, vraagt een lid uit de kerk. Zulke contacten geven...

Geldkwasten drogen snel op

Subsidies, steunfondsen, tegemoetkomingen. Mooie initiatieven voor een impuls of overbrugging. Zodra de gedachte 'we hebben er recht op' wortel gaat schieten slinkt de positieve werking. Als de overheid zich hiervoor in de schulden steekt wordt het zelfs ‘lose-lose’...

Regelgeving zonder ‘mikado-gevoel’

U kent vast wel het mikadospel. Uit een berg gekleurde stokjes één stokje verwijderen zonder dat de andere stokjes bewegen. Bij advisering over belastingen en toeslagen leek het wel of ik in dit spel beland was. Vooral bij wijzigingen en overgangstermijnen is de...

Prijsplafond met een kostbare zolder

Het prijsplafond voor energie is een passende maatregel om de winter door te komen. De overheid betaalt tijdelijk de zolder. Een ongedachte vorm van ‘draagt-elkanders-lasten’. Voorkom dat het ‘schuif-elkanders-lasten-naar-de-toekomst’ wordt. Twee vuistregels: (1) de...

Waarom duren debatten zo lang?

Een vraag van kleinzoon Jelmer (13). Hij had de Algemene Politieke Beschouwingen gevolgd en vond dat Kamerleden “veel herhalen en soms erg stekelig zijn”. Ik heb hem het doel van het debat uitgelegd en verteld dat Kamerleden onderling wel vriendelijk zijn. Twee...