Week van het gezin

Speciale aandacht voor het gezin. Terecht! Opgroeien in een gezin is een geschenk van de Schepper. Vader en moeder zijn de eerst verantwoordelijke voor de opvoeding en vorming. Vanuit trouw en liefde Bijbelse leefregels doorgeven is een waardevolle opdracht. In vijf punten samengevat:

G   Gezonde leefstijl

E   Emoties uiten

Z   Zelfredzaamheid

I    Identiteitsvorming

N   Naastenliefde