Jowan Heres

Bestuur | Advies | Bedrijfsvoering | Not-for-profit

Dank dat je deze site bezoekt. Kennismaken begint met zich voorstellen. Mijn achtergrond, drive en ervaring vind je hieronder. Kunnen we iets voor elkaar betekenen of heb je advies nodig dan hoor ik het graag.

Achtergrond en ervaring

Elk mens is uniek met zijn of haar eigen aanleg. Worden de gekregen gaven op passende wijze ingezet en kunnen ze ook ontplooid worden dan geeft dit persoonlijke voldoening. In een groep mensen zie je verschillende gaven. Bij een goede onderlinge verstandhouding, vanuit wederzijds respect en waardering, vullen de gaven elkaar aan. Dit levert de hele groep extra voldoening op.

In uiteenlopende functies heb ik dit ervaren. Zowel in het bedrijfsleven, in de gemeentelijke overheid als in onderwijsorganisaties.
Na een algemene economische studie (MO economie) jarenlang actief geweest op het terrein van financiën, planeconomie, control, human resource management en onderwijsbestuur. Naast het dagelijkse werk ook meerdere functies in uiteenlopende vrijwilligersorganisatie vervuld.

Sinds november 2019 met levensloopverlof om meer tijd te kunnen besteden aan initiatieven in de not for profit sfeer en tegelijk er ook meer te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vakmanschap, persoonlijke ontmoeting en samenwerking geven doelgericht werken extra duurzame glans.

Not for profit?

Initiatieven in de not for profit sfeer hebben maatschappelijke meerwaarde. Vanuit ideële uitgangspunten doelgericht gaven, energie en krachten bundelen geeft bovendien iets extra’s voor alle betrokkenen. Het doel is niet financiële winst voor de eigen organisatie, maar duurzame winst voor de naaste en de maatschappij.

Professionele aandacht voor de eigen bedrijfsvoering bevordert tegelijk effectief en efficiënt besturen. Dit raakt de kern van rentmeesterschap waar ik graag invulling aan wil geven. Gekregen gaven, opgedane kennis en ervaring onderhouden, ontwikkelen en doorgeven.

INTERESSANT VOOR JULLIE ORGANISATIE?

Kennis en ervaring delen of sparren. Extra advies nodig bij belangrijke beslissingen. In een eerste contact kunnen we samen nagaan of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Bestuur

 • Visie (door)ontwikkelen
 • Versterken verbindend vermogen
 • Evalueren van processen
 • Borgen continuïteit

Advies

 • Haalbaarheid van initiatieven
 • Organisatieontwikkeling
 • Integrale afweging
 • Financiële analyse

Bedrijfsvoering

 • Samenhang beleid en middelen
 • Ontwikkeling human en facilitair capital
 • Planning en control
 • Risicobeheer

Energiemarkt door subsidies een doolhof

Intro De energiemarkt lijkt wel op een doolhof. Je verdwaalt gemakkelijk in de contractvormen, subsidieregelingen en belastingmaatregelen. Het is nog ingewikkelder geworden toen bleek dat het netwerk niet in staat was de ongebruikte stroom van zonnepanelen over te...

Bijbelse rentmeester is beheerder en boodschapper

INTRO Naast het beheren van de aarde hebben wij mensen van onze Schepper de bijzondere taak gekregen om de Bijbelse boodschap van zonde en genade door te geven aan de volgende generatie. Ziet iemand zichzelf als rentmeester, dan komt dat terug in zijn kijk op...

Gezonde groei: bijscholen bijsnoeien

Intro Mensen hebben verschillende gaven en eigenschappen. Sommige gaven komen al op jonge leeftijd tot ontwikkeling. Andere gaven rijpen pas later. Het woord ontwikkelen drukt overigens heel mooi uit dat de mens bij de geboorte gaven krijgt die bij de groei naar...
Gezonde groei: bijscholen bijsnoeien

Gezonde groei: bijscholen bijsnoeien

Intro Mensen hebben verschillende gaven en eigenschappen. Sommige gaven komen al op jonge leeftijd tot ontwikkeling. Andere gaven rijpen pas later. Het woord ontwikkelen drukt...

Energie plankgas of passend tempo

Energie plankgas of passend tempo

Intro Wie van snel optrekken houdt en het liefst andere weggebruikers (die minder snel rijden) inhaalt weet dat dit gevolgen heeft voor het brandstofverbruik. Iemand die rustig...